Nieuws

6% BTW blijft tot eind 2014!

Het schilderen van uw woning welke ouder is dan 2 jaar valt onder het 6%-tarief. Het betreft zowel arbeid en materiaal. Dit tarief is alleen van toepassing op het schilderen van huizen ouder dan 2 jaar die door particulieren worden bewoond. Het schilderen van nieuwbouwwoningen, bedrijfsgebouwen en -ruimtes, blijven belast met het 21%-tarief.

Onder schilderen wordt in dit verband verstaan het verwerken en aanbrengen van producten zoals lakverven, vernissen, beitsen en voorstrijkmiddelen, pasteuze dan wel gelijmde materialen en de daaronder begrepen relevante voorbereidings- en voorbehandelings werkzaamheden voorzover deze activiteiten betrekking hebben op de diensten die schilders in hun hoedanigheid van schilder verrichten.

Om te beoordelen of een woning al dan niet ouder is dan 2 jaar is bepalend de begindatum van het bouwjaar van de woning volgens de gemeentelijke administratie volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken. Wanneer een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen, moet de woning tenminste voor de helft bestaan uit delen die ouder zijn dan 2 jaar om in aanmerking te komen voor het 6%-tarief. Dijkstra Glas moet om dat tarief te kunnen toepassen in het bezit zijn van een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever dat de woning ouder is dan 2 jaar. Deze schriftelijke verklaring zal bij een vrijblijvende offerte naar u worden toegezonden.

Ook blijft in 2014 het 6% tarief voor arbeid glasmontage geldig!

Door deze regeling betaald u minder voor hetzelfde werk. Profiteer nu van deze korting en neem contact op met Dijkstra Glas!